<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NC66FTL" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Plesne v interiéri

Čo sú plesne?

Pojem „pleseň“ je nevedecké označenie pre skupinu mikroskopických vláknitých húb, ktoré sa rozmnožujú pomocou spór a v prostredí prežívajú veľmi dlhú dobu. Sú všadeprítomné a človek je na ich prítomnosť adaptovaný.

Ak je však ich koncentrácia v prostredí vyššia a doba expozície dlhšia, môže dochádzať k vzniku rôznych patologických stavov, ktoré sa najčastejšie prejavujú alergiami a respiračnými ochoreniami. Príznakmi sú kýchanie, kašeľ, nádcha, podráždenie očí a kože, v horších prípadoch astmatické záchvaty a oslabená imunita.

Airlogy vykultivovane plesne          

Plesne v interiéri

Pre rast a rozmnožovanie potrebujú plesne optimálnu teplotu, kyslík, živiny a vlhkosť. Keďže väčšina interiérov spĺňa prvé tri podmienky, najdôležitejším faktorom je práve vlhkosť prostredia. Najväčšími zdrojmi vodnej pary v domácnosti sú sprchovanie, varenie a sušenie prádla, ale para sa uvoľňuje aj z rastlín, z akvárií alebo pri úplne základnej činnosti, akou je dýchanie.

Plesne sa zvyknú najčastejšie tvoriť na miestach, v ktorých dochádza ku kondenzácii vodnej pary (napríklad okolo okien a v rohoch miestnosti) alebo tam, kde vzduch dostatočne necirkuluje (za nábytkom, v kobercoch atď.). Pritom vôbec nie je pravidlom, že plesne sú typickým obyvateľom iba starých bytov, chalúp a zanedbaných priestorov.

shutterstock_1011271738

V poslednej dobe sa tento problém vo veľkom spája najmä s novostavbami a novo zrekonštruovanými budovami. Dôvodom je naakumulovaná voda v stavebných materiáloch a zle urobená izolácia. Keďže sa táto voda odparuje pomaly, hlavne počas prvých rokov a aj v procese stavby je dôležité nové byty a domy dobre vetrať a vykurovať.

Dopyt po nehnuteľnostiach ale stále rastie, preto treba stavať rýchlo a na tieto úkony skrátka nie je čas. Výsledkom sú priestory, ktoré sú síce atraktívne na prvý pohľad, avšak vôbec „nedýchajú“ a tak už pri kúpe ich kupujete aj s neželanými nájomníkmi.

Prevencia a eliminácia

Plesne sa v interiéroch vyskytujú v ovzduší, môžu byť tiež sedimentované na povrchoch, kde sú často kumulované s prachom a pri jeho bežnom utieraní sa iba viac rozptyľujú do priestoru.
Koncentrácia spór plesní v interiéri závisí najmä od ich koncentrácie vo vonkajšom prostredí, odkiaľ sa dnu dostávajú pri vetraní, na oblečení a obuvi alebo na zvieratách. Najväčšie množstvo spór v ovzduší je v jarných až jesenných mesiacoch, v zimnom období sú koncentrácie plesní v interiéri dokonca vyššie než v exteriéri.

Človek nie je schopný vnímať spóry plesní čuchom ani zrakom. Až keď začnú klíčiť, vytvárajú biele alebo farebné mycélium, ktorým porastajú povrch. Vtedy je už spravidla na prevenciu neskoro.

shutterstock_757101148

Pre zamedzenie rastu plesní v interiéri sa odporúča udržiavať vlhkosť na úrovni cca 60%. Aj zariadenia slúžiace na úpravu vzduchu ako klimatizácie, čističky a zvlhčovače treba pravidelne čistiť a dezinfikovať, pretože v opačnom prípade môžu narobiť viac škody ako úžitku. Ich vlhké prostredie je totiž pre vznik a rozmnožovanie plesní hotovým rajom a sú tam doslova "ako doma".

Zdroje: Hudecová D. - Šimkovič M. 2009. Mikrobiológia. Vydala Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU 2009. ISBN 978-80-227-3194-2; Klánová K. 2013. Plísně v domě a v bytě odstraňování a prevence. Vydala Grada Publishing, a.s. 2013. ISBN 978-80-247-4790-3

 

Sledujte nás    

 

AIR-Banners-GDN-728x90-B

Späť na Blog

Podobné články

Syndróm chorých budov

Čo je SBS? Vedeli ste, že aj budovy môžu byť choré?

Expozícia bioaerosólu v budovách a zdravie ľudí

Čo je bioaerosól? Bioaerosól tvoria častice v ovzduší, ktoré môžu obsahovať mikroorganizmy (MO) -...

Astma

Čo je astma a aké sú jej príčiny? Astma nie je vyberavá, postihuje všetky vekové kategórie a...