<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NC66FTL" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Blog - Airlogy Labs

Články

Nové

Astma

Čo je astma a aké sú jej príčiny? Astma nie je vyberavá, postihuje všetky vekové kategórie a...

Expozícia bioaerosólu v budovách a zdravie ľudí

Čo je bioaerosól? Bioaerosól tvoria častice v ovzduší, ktoré môžu obsahovať mikroorganizmy (MO)...

Plesne v interiéri

Čo sú plesne? Pojem „pleseň“ je nevedecké označenie pre skupinu mikroskopických vláknitých húb,...

Syndróm chorých budov

Čo je SBS? Vedeli ste, že aj budovy môžu byť choré?