<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NC66FTL" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Blog - Airlogy Labs

Články

Odborný článok

Expozícia bioaerosólu v budovách a zdravie ľudí

Čo je bioaerosól? Bioaerosól tvoria častice v ovzduší, ktoré môžu obsahovať mikroorganizmy (MO)...